metryka

Labirynt śwatła

© by Jerzy Wójcik, 2006

Opracowanie
Seweryn Kuśmierczyk

Korekta
Wanda Starska-Żakowska

Opracowanie komputerowe zdjęć
Maciej Ryszka i Henryk Ryszka

Projekt okładki i stron tytułowych
Tomasz Wójcik

Skład i przygotowanie do druku
CANONIA, Warszawa

ISBN 83-923967-0-7

Druk i oprawa
Drukarnia PERFEKT S.A., Warszawa