o autorach

Jerzy Wójcik (ur. 1930) jest jednym z najwybitniejszych polskich filmowców. Sławę międzynarodową zyskał w latach Polskiej Szkoły Filmowej, jako współtwórca największych sukcesów artystycznych polskiego kina.

Zadebiutował jako operator w Eroice Andrzeja Munka (1957). Następnie realizował m.in. zdjęcia do filmów Popiół i diament (1958) Andrzeja Wajdy, Matka Joanna od Aniołów (1960) i Faraon (1965) Jerzego Kawalerowicza, Westerplatte (1967) Stanisława Różewicza i Potop (1974) Jerzego Hoffmana. Nakręcił zdjęcia do ponad trzydziestu filmów.

Ascetyczną, klasyczną w formie sztukę operatorską Jerzego Wójcika charakteryzuje niespotykana u innych operatorów umiejętność pokazania złożoności relacji pomiędzy człowiekiem i otaczającym go światem.

Mistrzowskie zdjęcia Wójcika były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na festiwalach filmowych w Polsce i na świecie (m.in. dwukrotnie „Srebrną Palmą” w Cannes, dwukrotną nominacją do nagrody „Oscara”, Kryształową Gwiazdą Francuskiej Akademii Filmowej, trzykrotnym Grand Prix na FPFF w Gdyni). W roku 1999 otrzymał nagrodę „Golden Camera 300” za całokształt twórczości filmowej w dziedzinie sztuki operatorskiej na MFF Sztuki Operatorskiej im. braci Manoki w Pitoli (Macedonia). W roku 2002 odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Łodzi. W 2003 roku otrzymał nagrodę „Vitae Valor” za całokształt twórczości na III Festiwalu Filmowym „Vitae Valor” w Tarnowie. 

W 2012 roku Jerzy Wójcik otrzymał nagrodę „Platynowe Lwy” za całokształt twórczości na 37. Festiwalu Filmowym w Gdyni, a w 2013 roku Nagrodę Specjalną PSC za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej” przyznaną przez Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych. Jest także laureatem najwyższych nagród państwowych.

Jerzy Wójcik jest reżyserem filmów fabularnych Skarga (1991) i Wrota Europy (nagrodzonego w 2000 r. na FPFF w Gdyni oraz Polską Nagrodą Filmową Orły 2001 za zdjęcia, kostiumy i scenografię) oraz kilku głośnych i nagradzanych spektakli telewizyjnych: m.in. Joanna d’Arc (1975) i Relacja (1976).

W 2006 roku opublikował książkę Labirynt światła. Jerzy Wójcik jest profesorem Sztuki Filmowej, wieloletnim wykładowcą sztuki operatorskiej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 

Seweryn Kuśmierczyk – dr hab., filmoznawca i kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW. Kieruje Zespołem Badań nad Filmem. Zajmuje się kinem autorskim, analizą i interpretacją dzieła filmowego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy antropologicznej), historią polskiego kina, polską sztuką operatorską.