metryka

SZTUKA FILMOWA

© Copyright by Jerzy Wójcik, 2017
© Copyright by CANONIA, 2017
© Copyright for this edition by PWSFTviT, Łódź 2017

opracowanie
Seweryn Kuśmierczyk

recenzent
prof. dr hab. Tadeusz Szczepański

redakcja, korekta
Paweł Wielopolski
Michał Zgutka

projekt okładki i stron tytułowych
Tomasz Wójcik

opracowanie graficzne i skład
LOCALDESIGN.PL, Warszawa

druk i oprawa
Drukarnia MDRUK Sp z o.o.

na okładce
Jerzy Wójcik, zdjęcie z planu filmu Samson (1961), fot. Jerzy Woźniak

ISBN 978-83-946851-0-2 (CANONIA)

ISBN 978-83-65501-31-8 (PWSFTviT)

Printed in Poland

Książka afiliowana przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Książka dofinansowana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekana Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Fundację UW

Książka dofinansowana przez Wydział Operatorski i Realizacji TV
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi